ZZPer.nl Presentatie plaats voor ZZP ondernemers.


   

ZZPer linken Algemeen

 


 

naar overheden, stichtingen en andere niet-commerciële instellingen of verenigingen.


  6 Minuten: Voorlichtingscampagne van de Nederlandse Hartstichting
  30 Minuten Bewegen
     
  IQ test, beroepskeuzetest, beroepentest, online assessement testen en intelligentie tests (iq-test)
     
     
     
  Amber Alert: Het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen
     
  Antwoord voor bedrijven: De overheid voor ondernemers: wegwijs in regels, vergunningen en subsidies
     
  Arbeidsinspectie
  Arbeidsinspectie: Zelfstandigen en de Arbowet (downloaden PDF)
  Arbo Platform Nederland
     
  Autobelastingen
     
     
  Belastingdienst
     
  Bel me niet: Het wettelijke register waar consumenten en bedrijven aan kunnen geven niet bereikbaar te willen zijn voor  ongevraagde telemarketing activiteiten.
     
  Beroepskeuze
  Beroepskeuzetest
     
     
  Blik op werk: Onafhankelijk website voor arbo, inburgering, outplacement en re-integratie
     
  BNA de Nieuwe Regeling 2005:  Een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.
     
  Branche organisatie arbodiensten
  Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars
     
  Branche organisatie re-integratiebedrijven
  Brandstof: Brandstofprijzen
  Brandstof: Goedkoop tanken
  Bureau voor Industrieel Eigendom
     
  Centrum voor Familiebedrijven
     
  College Bescherming Persoonsgegevens
  Commissie Gelijke Behandeling
     
  ConsuWijzer - Praktisch advies over uw rechten als consument: ConsuWijzer is het loket van de overheid voor consumenten. Met handige stappenplannen en voorbeeldbrieven om zelf uw recht te halen.
     
  Crisis: Denk vooruit - Rampen zijn niet te plannen- Voorbereidingen wel
     
  CWI : Centrum voor Wiskunde en Informatica
  CWI: Centrum voor werk en Inkomen
  CWI: Competentie. Test uw kwaliteiten en vaardigheden
     
  DigId: Digitale identificatie / toegang tot overheidsdiensten
    Digibewust: Een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven dat het 'digibewust' zijn wil stimuleren en vergroten
     
  Directeuren Sociale Diensten
     
  Douane: Zakelijk-invoer
  Douane: Zakelijk-uitvoer
  Duurzame groei
     
  ECP.NL, Platform voor eNederland
  Eerste hulp voor ondernemers
  EG-Liaison: advies en informatie over Europese R & D
     
  Eigen Baas
  EIM: Kenniscentrum derzoek voor Bedrijf en Beleid
     
  EUROPAS: Door alle EU-landen erkend standaard CV
  European industrial relations observatory on-line
  Euronorm: Belgische en Nederlandse normalisatie en wetgeving
  EVD: uw partner in export
  EVD: Slowakije: vereisten bouwvergunning en vergunning freelancer
     
  FBNed - vereniging Familiebedrijven Nederland
     
  Fraudemeldpunt - voor aanpak van advertentiefraude, acquisitiefraude en andere vormen van oplichting en fraude
     
  Geschillencommissie:
De Geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).
     
  Graafschade voorkomen
  Grondwet Europa
     
  Habitat Platform: Een ontmoetingsplaats voor organisaties die actief zijn op het brede terrein van habitat.
  Higherlevel.nl Innovatie en ondernemerschap
  Hogeschool in Holland: MKB lokket
  Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Hout en Bouwbond CNV
     
  Huurcommissie: Onafhankelijke organisatie voor geschillen huurder - verhuurder
     
  Ik regeer: Kamerstukken en kamervragen eenvoudig doorzoekbaar
  Immigratie- en Naturalisatiedienst: IND Verblijfwijzer
     
  Incassokosten, een bron van ergernis!
     
  Industriefonds: Beurzen voor hoger opgeleiden (max. € 10.000,00)
  Industriefonds: Startersbudgetten voor startende ondernemers of studenten
     
  Infofilter: Consument en bedrijf kan hier opgeven of men telefonisch benaderd wil worden door bedrijven
  Info m.b.t. ziekenfonds voor zelfstandigen
     
  Kamer van Koophandel
  Kamer van Koophandel: Algemene Voorwaarden
  Kamer van Koophandel: Algemene Voorwaarden (PDF)
  Kamer van Koophandel: Faillissementen
  Kamer van Koophandel: Merken
  Kamer van Koophandel: Modelcontracten
  Kamer van Koophandel: Zo krijgt u de VAR die u hebben wilt
     
  Kenniscentrum Grote Steden
     
  Kies je reïntegratie
     
  Klachten Centrale
  Klachteninstituut Verzekeringen
     
  KNRM: Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (de beste redders staan aan wal)
     
  Kroon op het werk; Portal for disability management
     
  Last van de Overheid
  Loonwijzer: Uurtarieven in 50 beroepen: ZZPers vergeleken met werknemers
     
  Mensenlinq: Overzicht overlijdensberichten
     
  Micro Financiering
     
  Minder regels
  Ministerie van Economische Zaken
  Ministerie van Economische Zaken: Internationaal ondernemen
  Ministerie van Economische Zaken: Internationaal Ondernemen / Startersboeken (te downloaden)
  Ministerie van Economische Zaken: Nieuwsbrief Internationaal Ondernemen
  Ministerie van Economische Zaken: Waarschuwingsdienst tegen computervirussen en lekken in software
  Ministerie van economische zaken: Wat weerhoudt mij er als ondernemer van om personeel aan te nemen?
     
  Ministerie van Financiën
  Ministerie van Financiën: Fiscale prikkel voor indienstname stagiair
  Ministerie van Financiën: Nieuwe Regeling "Diensten aan Huis" (Paticulieren vrijgesteld van afdragen premies en LB)
     
  Ministerie van Justitie
  Ministerie van Justitie: Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
     
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid: bedragen minimumloon per 1 januari 2008
  Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid: bedragen minimumloon per 1 januari 2009
  Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid: Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst SIOD
     
  Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Bouwvergunningen
     
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: De nieuw zorgverzekering
     
MKBJuristen
  MKB Nederland
  MKB Nederland Regio Organisatie
  MKB Portal Europese Commissie
     
  NBCI: Nederlands Bouw Calculatie Instituut
  NCH: Nederlands Centrum voor Handelsbevordering / Netherlands Councel for Trade Promotion
     
  Nyenrode Business Universiteit (speciale leerstoel Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht)
     
  NOA: Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven
  Noodpakket: Wees voorbereid op calamiteiten
  Notaristarieven
  NOVEM: Nederlandse Onderneming Voor Energie & Milieu
  NVAS: Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidie
     
  Octrooicentrum Nederland
  Ombudsman: de Nationale Ombudsman
  Ombudsman: Ombudsman Pensioenen
  Ombudsman: Stichting de Ombudsman
     
  Ondernemersprijs
  Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland
     
  OSOS: Open Source als Onderdeel van de Software Strategie
     
  OVERDRACHTSPAKKET Een handleiding voor de overdracht van uw bedrijf
     
  Overheid
  Overheidslinks
     
  Politie
  Platform detailhandel
  Problemen op (zaken) Reis
     
  Publieksrapportage: A199910- ZZPer - Ondernemer of werknemer
  Publieksrapportage: A200103 - Zelfstandigen Zonder Personeel: Waarheden en Mythes
  Publieksrapportage: A200406 - Ga direct naar een standaard re?tegratietraject, ga niet langs start
  Publieksrapportage: A200409 - De kracht van de organisatie Organisatiestructuren van kleine en middelgrote bedrijven
    Publieksrapportage: M200617- Minirapportage Starters en Samenwerking
     
  Question Library, The (de vragen bibliotheek) link naar startende ondernemers.
     
  Raad van State - Rechtspraak
     
  Raad van Werk en Inkomen
  Raad van Werk en Inkomen/ ZZP
     
  RZO: Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap
     
  Rechtspraak.nl
  Reclame Code Commissie
  Regering
     
  RI&E Risco Inventarisatie & Evaluatie (gratis te gebruiken digitaal hulpmiddel)
  Rijksdienst voor het wegverkeer: o.a. opvragen voertuiggegevens
  RVD: Rijksdienst Voor het Wegverkeer: Bedrijfsauto
     
Route planner (ANWB)
  Route planner (Routenet)
     
  Service Center Commissariaten
     
  SenterNovem: Agentschap voor duurzaamheid en innovatie
  SenterNovem: Begrippen lijst van A - Z
     
  Sociaal Economische Raad (SER): Scriptie service "Zelfstandige Zonder Personeel"
     
  Spamklacht
     
  Sta ik Sterk: advies en informatie over uw rechten en plichten als consument of ondernemer
  Starters Informatie Centrum (SIC): Zelfstandige Zonder Personeel (zzper)
     
  Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf: STEK
  Stichting Freelance Benefits
  Stichting Geschillen Commissie: SGE
  Stichting Libertarisch Centrum Nederland
  Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)
  Stichting promotie nieuwe ontwerpers
  Stichting Reprorecht: Regeling reprorecht bedrijfsleven
     
  Studentenwerk
  Surf op safe: informatiebron om veilig op internet te surfen
     
  Syntens: Het innovatie netwerk voor ondernemers
     
  Taxiwet: De site voor de taxibranche en consumenten over de taxiwet- en regelgeving
  Technostarters
  Tweede Kamer der Staten Generaal
     
  UWV - Voor Reintegratie en Tijdelijk inkomen: Zelfstandigen zonder personeel (zzper)
  UWV - Voor Reintegratie en Tijdelijk inkomen: Een eigen bedrijf vanuit een uitkering
     
  Vakbond FNV bondgenoten
  Vakbond FNV sectie zelfstandigen
  Vakcentrum: voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel
     
  VCA: Veiligheids Certificaat Aannemers; veel gestelde vragen
  Veilig en gezond werken
  Veiligheid: Voor consument en profesional
  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  Vermiste Personen
  Virusalert: Nederlandstalig onafhankelijke bron voor computerbeveiliging
     
  Vorstverlet
     
  Vrijspreker
     
  Waarschuwingsdienst: Informatiebron van de overheid over veilig internetten, voorlichting en adviezen over computerbeveiliging.
  Werken naar Vermogen
  Werkgeversvereniging Vastgoed- onderhoud en afwerkingsbedrijven
     
  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
     
  Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
     
  Weet hoe het zit: Sociale wetgeving - Rechten en plichten die voor u van belang zijn
     
  Wikipedia: De vrije Encyclopedie
     
  XBRL voor ondernemers: Besparen op administratieve lasten?
     
  Zowerkt.nl: Algemene informatie hoe e.e.a. werkt
     
  Zwarte Zaken Vrouwen Nederland
       ZZPer 1999 - 2018 copyright ZZPer.nl een product van ZZPer™. Contact gegevens.
Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Associate R.M.C. Roode Maintenance Contracting B.V. R.M.C. Roode Maintenance Contracting B.V.